KALENDARIUM SZKOŁY

Skalna w datach

 

VII   1935 – rozpoczęcie budowy gmachu szkolnego

IX    1937 – uroczyste otwarcie Szkoły Powszechnej nr 4 im. Michała       Grażyńskiego.

Pierwszym kierownikiem nowej placówki zostaje p. Fryderyk Stebel.

1939 r. w szkole otwarto niemiecką szkołę do której przeniesiono również uczniów z SP nr 1, po wojnie otwarto szkołę podstawową, której kierownikiem został Józef Bogacz

VIII 1948 – przekształcenie szkoły podstawowej w szkołę ogólnokształcącą stopnia

podstawowego i licealnego. Dyrektorem zostaje Wiktor Brzezina

V     1951 – pierwszy egzamin dojrzałości, świadectwa maturalne otrzymało 31 absolwentów

III    1960 – uroczystości nadania szkole imienia gen. Karola Świerczewskiego

VI    1965 – oddzielenie od liceum szkoły podstawowej

IX    1967 – otwarcie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

IX    1972 – funkcję nowego dyrektora szkoły obejmuje mgr Roman Korepta

VII   1975 – szkoła otrzymała nową numerację – II Liceum Ogólnokształcące (Rydułtowy

zostają włączone jako dzielnica do Wodzisławia Śląskiego)

VIII  1980 – nowym dyrektorem szkoły zostaje mgr Jan Kopiec

VIII  1986 – dyrektorem liceum zostaje mgr Ryszard Zapał

I        1987 – rozpoczyna się remont kapitalny szkoły

IX     1988 – utworzono pracownię komputerową

III     1991 – liceum przestaje nosić imię Karola Świerczewskiego

VIII  1993 – likwidacja Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących

IX     1994 – organizacja drugiej pracowni komputerowej

III     1995 – podpisanie umowy o współpracy z Gimnazjum w Orłowej – Republika Czeska –

kontynuowaną do dziś

1995 – dobudowanie szybu windy dla niepełnosprawnych uczniów oraz nowego wejścia

do szkoły

V      1998 – obchody 50-lecia liceum

XII    1998 – na stanowisko dyrektora zostaje powołana dotychczasowa wicedyrektor szkoły,

mgr Danuta Kozielska

IX     1999 – nowym dyrektorem zostaje mgr Renata Gryt

IX     2000 – powstaje zespół muzyczny Gimpel Band

2004/2005 – szkoła przystępuje do realizacji programu Sokrates Comenius (lata 2009 – 2011

realizacja projektu o charakterze ekologicznym ; od  2012 – 2014 realizacja

projektu o charakterze kulturalnym)

V      2005 – po raz pierwszy przeprowadzono nową maturę

VI     2007 – uroczyste otwarcie nowej części szkoły z pracownią multimedialną, biblioteką                    i czytelnią

IV     2008 – Rada Powiatu podejmuje uchwałę o nadaniu szkole imienia Noblistów Polskich

IX     2009 – dyrektorem szkoły zostaje dr Piotr Skowronek

Ostatnie 8 lat

  • dwustronna współpraca ze szkołami w Niemczech (wymiana ze szkołami w Lorch w Hamburgu; zakwalifikowanie LO im. Noblistów Polskich do programu Asystentura Comeniusa
  • rozpoczęcie programu E- twinning
  • organizacja festiwalu „Niezapominajka”
  • działania wolontaryjnie we współpracy z Hospicjum „Cordis” w Mysłowicach
  • coroczna organizacja Szlachetnej Paczki

– rok szkolny 2012/2013 – wprowadzenie dodatkowej oferty w zakresie nauczania w postaci trzech innowacji programowych: animator kultury, ratownictwo medyczne i pożarnictwo oraz edukacja policyjna

–  styczeń 2017 – podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem Śląskim

– 2016 – rozpoczęcie programu Erasmus +

– marzec 2017 – w szkole powstaje kółko filmowo – dziennikarskie

– czerwiec 2017 – szkoła znalazła się wśród finalistów ogólnopolskiego projektu „ Niemiecki ma klasę”

– IX 2017 – podpisanie umowy w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego

– XII 2017 – otwarto boisko wielofunkcyjne